Welcome to TFP's
Digital Learning Platform!

Edukasyon para sa lahat

TEACHER

Ang section na ito ay naglalaman ng mga video at module na angkop bilang suporta sa mga guro na may layuning mapagbuti ang paghatid ng remote learning sa kanilang mga mag-aaral.

PARENT

Ang section na ito ay naglalaman ng mga video at module na angkop bilang suporta sa mga magulang, kamag-anak, guardian, o sinumang katuwang ng guro sa edukasyon ng mag-aaral sa loob ng kanilang mga tahanan.

Tungkol sa Digital Learning Platform

Sa pansamantalang pagsasara ng mga paaralan dala ng pandemyang COVID-19, nakita nating naging balakid sa maraming mag-aaral ang access sa sapat na teknolohiya para sila ay makapag-online class. Dahil dito, ang Teach for the Philippines (TFP) ay nakipag-ugnayan sa Asian Development Bank (ADB) para sa project na naglalayong pahusayin at palawakin ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon. Kasama rito ang paggawa ng Digital Learning Platform na naglalaman ng mga nilikhang module na maaaring i-download para sa mas madaling pamimigay at paggamit nito.

Sa ganitong paraan, inaasahang makatutulong ito sa pagbabahagi ng impormasyon at dagdag kakayahan sa mga teacher, magulang, guardian, household partner, at lahat ng mga kabilang sa usaping edukasyon.

Alamin kung paano gamitin ang Digital Learning Platform sa pamamagitan ng video na ito!

Our Partners